Հետազոտական նախագծերի հայտերի ընդունման հրավեր (փակված է)

Research_Projects
Eu4youth

Ընդհանուր նկարագիր

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ), «Ռեստարտ» գիտակրթական բարեգործական հիմնադրամի և Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամի (ՀՌԿԿ) հետ համընկերության շրջանակներում իրականացնում են «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդների․ Ուսանողական ժողովրդավարություն հիմա» ծրագիրը, որին աջակցում է Եվրոպական միությունը։ Ծրագիրը նպատակ ունի պաշտպանելու երիտասարդների իրավունքները, ինչպես նաև ուժեղացնելու ուսանողների և ուսանողական կազմակերպությունների կարողությունները՝ այդպիսով նպաստելով նրանց հանրային գործերում ներգրավմանը։

Հետևելով, ՀՀ Բարձրագույն կրթության մասին օրենքում[1] ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման սկզբունքների փոփոխություններին առնչվող դրույթին, սույն ծրագրի շրջանակներում հայտարարվում է «Արտաուսումնական ուսանողական գործունեության կազմակերպման ձևերի և մոդելների վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն» թեմայով հետազոտական նախագծերի բաց մրցույթ։

Հետազոտության շրջանակը

Հետազոտության նպատակն է արտաուսումնական ուսանողական գործունեության (ուսանողական կառույցներ և ակումբներ, ուսանողական համայնքներ, ուսանողների կողմից պահանջարկ ունեցող հանրային դասախոսություններ և այլն) կազմակերպման ձևերի և մոդելների վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը և հայաստանյան ԲՈՒՀ-երին համապատասխանող առաջարկների ձևակերպումը։

Նպատակն իրագործելու համար անհրաժեշտ է պարզել․

 1. Առկա միջազգային արտաուսումնական ուսանողական գործունեության կազմակերպման ձևերը, մոդելները (նկարագրություն, առավելություններ, ռիսկեր և այլն) և դրանց առանձնահատկությունները (ըստ ուսանողների թվի, մասնագիտական ուղղվածության և այլն)։
 2. Արտաուսումնական ուսանողական գործունեության կազմակերպման ձևերի և մոդելների՝
  • ձևավորման սկզբունքները,
  • ֆինանսավորման սկզբունքները,
  • իրավական հիմքերը։
 3. Ուսումնասիրված միջազգային մոդելների տեղայնացման առանձնահատկությունները հայաստանյան բուհերում՝ հաշվի առնելով բարձրագույն կրթության մասին օրենքում սահմանած ուսանողական կառույցների ձևավորման սկզբունքները։

Ակնկալվող արդյունքներ՝

 • Հետազոտության մեթոդաբանության ներկայացում և հաստատում,
 • Հետազոտական զեկույցի նախնական տարբերակի ներկայացում,
 • Ծրագրում ներգրավված կողմերի դիտարկումների հիման վրա մշակված առաջարկությունների ներառում վերլուծական զեկույցի վերջնական տարբերակի մեջ,
 • Վերլուծական զեկույցի վերջնական տարբերակի ներկայացում։

Պահանջվող որակավորումներ.

 • Հասարակական գիտությունների շրջանակներում (կրթության կամ հարակից ոլորտներում) հետազոտական աշխատանքի փորձ,
 • Հետազոտական և վերլուծական աշխատանքներ կատարելու հմտություններ,
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն։

Մրցույթին դիմելու վերջնաժամկետը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը․

Մրցույթին կարող են դիմել անհատ հետազոտողներ և հետազոտական խմբեր։ Կարող են մասնակցել նաև ուսանողներն, որոնք ունեն նմանատիպ հետազոտություններ իրականացնելու բավարար փորձ։ Խնդրում ենք նամակն ուղարկել Անի Թովմասյանին՝ [email protected] էլ․ հասցեով, վերնագրելով «Դիմորդի անուն-ազգանուն_արտաուսումնական ուսանողական գործունեության կազմակերպման ձևեր և մոդելներ», կցելով.

 • Դիմորդի կամ դիմորդների խմբի ինքնակենսագրական(ներ)ը (CV),
 • Հետազոտության հակիրճ նախագիծը, ներառյալ հետազոտության մեթոդաբանությունը և ժամանակացույցը,
 • Նախկինում կատարված հետազոտական աշխատանք(ներ)ի օրինակ(ներ),
 • Հետազոտության նախնական բյուջեի առաջարկ։

Հետազոտության ընդհանուր բյուջեն չպետք է գերազանցի 2,300,000 (համախառն) ՀՀ դրամը։ Դիմելու վերջնաժամկետը՝ հուլիսի 25, 2021 թ.

Աշխատանքների նախընտրելի մեկնարկը՝ օգոստոսի 1, 2021 թ.

Աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածը՝  օգոստոսի 1, 2021թ - հոկտեմբերի 31, 2021թ․(3 ամիս)

***

Այս ուսումնասիրությունն իրականացվում է «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդների Ուսանողական ժողովրդավարություն հիմա» ծրագրի շրջանակներում` Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Ծրագիրը  համատեղ իրականացնում են Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը, «Ռեստարտ» գիտակրթական բարեգործական հիմնադրամը («Ռեստարտ» հիմնադրամ) և Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամը (ՀՌԿԿ-Հայաստան)։

 

[1] Ս․թ․ մարտի 24-ին, Ազգային ժողովն երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» և կից ներկայացված օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ նախատեսող օրինագծերի փաթեթը: Օրենքի փոփոխություններն դեռևս ուժի մեջ չեն մտել, քանի որ ապրիլի 22-ին ՀՀ նախագահը դիմել է ՀՀ Սահմանադրական դատարանին  Սահմանադրությանը օրենքի համապատասխանությունը որոշելու համար: