Մեդիան մշտապես հանդիսացել է կարևորագույն հարթակ տարատեսակ մասշտաբների խնդիրների բարձրաձայնման և իրազեկման, ճիշտ հասցեատերերին խնդրի լուծման գործընթացին մղելու համար։ ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար» ծրագրի կարևոր նպատակներից մեկն է աջակցել տեղական մեդիա կազմակերպություններին՝ համայնքային նշանակո

ԵՀՀ դրամաշնորհառու, նկարիչ, լուսանկարիչ Արեգ Բալայանը խոսում է արվեստի, լուսանկարչության և խաղաղության մասին։ Ներկայացնելով արվեստն ու լուսանկարչությունը որպես խաղաղության և «կյանքի իմաստը» հասկանալու