Էմիլյա Ոսկանյան

Emilya Voskanyan

Էմիլյա Ոսկանյան

Ծրագրերի օգնական

Էմիլյա Ոսկանյանը միացել է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամին (ԵՀՀ) 2016թ. Հունվարից՝ որպես Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի հյուսիսային մասնաճյուղի (ԵՀՀՀՄ) ծրագրերի օգնական:

Մինչև ԵՀՀ-ին միանալը Էմիլյան աշխատել է Երիտասարդ Տավուշ ՀԿ-ում՝ որպես ծրագրի օգնական, «Դիլնետ» ՀԿ –ում՝ որպես դիտորդ:

Էմիլյա Ոսկանյանը ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի հոգեբանության և մանկավարժության բաժինը: Ունի բակալավրի աստիճան: