EaP Recommendations Arm pic
Վրաստանի և Մոլդովայի փորձի վերլուծության, ինչպես նաև հայաստանյան փորձագետների ու ԱԳՆ-ի հետ անցկացված հարցազրույցների…
Alternative_report_to_the_UN_committee_on_the_rights_of_the_child_with_a_focus_on_Yezidi_children_in_Armenia_arm
Զեկույցը կենտրոնացած է Հայաստանում եզդիական համայնքի երեխաների իրավունքների վրա: 35,000-ից ավելի բնակչություն ունեցող…
Realization_of_the_right_to_safe_and_healthy_working_conditions in Armenia_Syunik_arm
Զեկույցը, մասնավորապես, անդրադառնում է Հայաստանում Դաշնագրի hոդված 7.բ-ով սահմանված՝ անվտանգ և հիգիենիկ աշխատանքային…
Բավարար բնակարանային պայմաններ ունենալու իրավունքը Հայաստանում
Սույն այլընտրանքային զեկույցի նպատակն է ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեին (ՏՍՄԻԿ)…
REALIZATION OF THE RIGHT TO HEALTH IN ARMENIA
Սույն այլընտրանքային զեկույցի նպատակն է ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեին (ՏՍՄԻԿ)…