EPF
Այս փաստաթուղթը շուտով հասանելի կլինի։
Ani in context pic
Աշխատաժողովի արդյունքում ստեղծվել է զեկույց, որն անդրադառնումը է Անիի հուշարձանների պահպանման մի շարք հարցերին։
OAS Celog pic
Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում 2017թ. սեպտեմբերի 8-ից 12-ը Աղվերանում,…
Logical Fallacies and Misleading Rhetorical Tricks
Ձեռնարկը քննադատական մտածողության հազվագյուտ հրատարակություն է, որը գրված է հայերեն և նախատեսված է հայալեզու լսարանի…
Publication algorithm
Տեքստ հրատարակելը մասնագիտություն է: Սակայն այսօր, համացանցի տարածման եւ տպագրական գործի հեշտացման պայմաններում, շատ ոչ…
«Քաղաքացիական հասարակության ռազմավարությունների քննարկում» միջոցառման վերջնական զեկույց
Քաղաքացիական հասարակության ռազմավարությունների միջոցառման նպատակն էր հնարավորություն տալ քաղաքացիական հասարակությանը…