Դասընթացներ․ ՔՀ Կամուրջ

Below you can find training materials. The materials are in Armenian.

Դասընթաց I. Արվեստ և մշակույթ՝ ֆոնդհայթայթման ու բիզնես մոդելների նոր տարբերակներ

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց II. Կրթության բնագավառում գործող ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման եռօրյա դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց III. ՔՀԿ-ների ձեռնարկատիրական կարողությունների զարգացման եռօրյա դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց IV. ՔՀԿ-ների համար Քրաուդֆանդինգի թեմայով երկօրյա դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց V. Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց VI. Բրենդինգ մշակութային ոլորտում աշխատող ՔՀԿ-ների համար

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց VII. Ծրագրի կառավարման երկօրյա դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

 

 

Ավելին