Դասընթացներ․ ՔՀ Կամուրջ

Դասընթաց I. Արվեստ և մշակույթ՝ ֆոնդհայթայթման ու բիզնես մոդելների նոր տարբերակներ

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց II. Կրթության բնագավառում գործող ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման եռօրյա դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց III. ՔՀԿ-ների ձեռնարկատիրական կարողությունների զարգացման եռօրյա դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց IV. ՔՀԿ-ների համար Քրաուդֆանդինգի թեմայով երկօրյա դասընթաց
 

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց V. Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Օրակարգ
Գնահատում
 

Դասընթաց VI. Բրենդինգ մշակութային ոլորտում աշխատող ՔՀԿ-ների համար

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց VII. Ծրագրի կառավարման երկօրյա դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց VIII. Բնապահպանական ոլորտում գործող ՔՀԿ-ների  կարողությունների զարգացման եռօրյա դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց IX. Երիտասարդության ոլորտում գործող ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման երկօրյա դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց X. Գենդերային հիմնահարցեր և կանանց հզորացում թեմայով ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման եռօրյա դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց XI. Սոցիալական ձեռներեցության մասին ՔՀԿ-երի կարողությունների զարգացման եռօրյա դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց XII. ՔՀԿ-ների համար քրաուդֆանդինգի թեմայով երկօրյա դասընթաց
 

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց XIII. Ֆոնդահայթայթման և դրամաշնորհային ծրագիր գրելու հմտությունների զարգացման դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ

Դասընթաց XIV. Արվեստի ոլորտում աշխատող ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման դասընթաց

Հոկտեմբերի 4-ի դասընթացի զեկույց
Հոկտեմբերի 12-ի դասընթացի զեկույց
 

Դասընթաց XV. Կոնֆլիկտների նկատմամբ զգայունության թեմայով ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման եռօրյա
դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

Դասընթաց XVI. Գենդերային հիմնահարցեր և կանանց հզորացման թեմայով դասընթաց

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

 

Ավելին