Խտրականությունն արգելող օրենքի ընդունումը՝ անհրաժեշտություն