Միտք

Մարդու իրավունքները ԵՀՀ-ի գործունեության կարևոր ուղղություններից է:

Human Rights pic
Toolkit on how to work with UN HR bodies for Armenian CSOs pic
Այս ձեռնարկը տրամադրում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մեխանիզմներից…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
ԵՀՀ պատվերով «Վերսուս» ստուդիայի կողմից նկարահանված և խտրականության…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ

Մարդու իրավունքները ԵՀՀ-ի գործունեության կարևոր ուղղություններից է:

Human Rights pic
Toolkit on how to work with UN HR bodies for Armenian CSOs pic
Այս ձեռնարկը տրամադրում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մեխանիզմներից…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ
ԵՀՀ պատվերով «Վերսուս» ստուդիայի կողմից նկարահանված և խտրականության…
ՀԱ
ԱՎԵԼԻՆ