Միտք

Ազատ և օրինական մասնավոր սեկտորը և քաղաքացիական հասարակության կառույցները Հայաստանում սկսեցին ձևավորվել վաղ 1990 թվականներից, երբ Հայաստանն ընդուներ շուկայական կառավարման ուղղությունը և հասարակությունն աստիճանաբար ազատագրվեց իշխող գաղափարախոսությունից։

Մասնավոր սեկտորին անհրաժեշտ էր մասնագիտական աջակցություն,  որպեսզի այն կարողանար դառնալ երկրում տնտեսությունն առաջ մղող շարժիչ ուժը։

ԵՀՀ-ն իր ռազմավարությամբ նպաստում է ժողովրդավարական կառույցների և մասնավոր սեկտորի կայացմանը, հենվելով այն համոզմունքի վրա, որ այն հասարակություններն են զարգանում, որտեղ առանձին քաղաքացիներ պատասխանատվություն են կրում իրենց ինչպես քաղաքացիական այնպես էլ տնտեսական ապագայի համար։  ԵՀՀ-ի ծրագրերի միջոցով աշխատում ենք ձևավորել և կատարելագործել այնպիսի կարողություններ, որոնց օգնությամբ քաղաքացին կարող է ավելագույնս աջակցել սոցիալական և տնտեսական բարեկեցիկ միջավայրի ստեղծմանը` ինչպես անհատների, այնպես էլ հասարակության համար։

Business Development pic leadership

Ազատ և օրինական մասնավոր սեկտորը և քաղաքացիական հասարակության կառույցները Հայաստանում սկսեցին ձևավորվել վաղ 1990 թվականներից, երբ Հայաստանն ընդուներ շուկայական կառավարման ուղղությունը և հասարակությունն աստիճանաբար ազատագրվեց իշխող գաղափարախոսությունից։

Մասնավոր սեկտորին անհրաժեշտ էր մասնագիտական աջակցություն,  որպեսզի այն կարողանար դառնալ երկրում տնտեսությունն առաջ մղող շարժիչ ուժը։

ԵՀՀ-ն իր ռազմավարությամբ նպաստում է ժողովրդավարական կառույցների և մասնավոր սեկտորի կայացմանը, հենվելով այն համոզմունքի վրա, որ այն հասարակություններն են զարգանում, որտեղ առանձին քաղաքացիներ պատասխանատվություն են կրում իրենց ինչպես քաղաքացիական այնպես էլ տնտեսական ապագայի համար։  ԵՀՀ-ի ծրագրերի միջոցով աշխատում ենք ձևավորել և կատարելագործել այնպիսի կարողություններ, որոնց օգնությամբ քաղաքացին կարող է ավելագույնս աջակցել սոցիալական և տնտեսական բարեկեցիկ միջավայրի ստեղծմանը` ինչպես անհատների, այնպես էլ հասարակության համար։

Business Development pic leadership