Ծրագրի արդյունքը և դրա տարատեսակները։ Տրամաբանական կառուցվածք. Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան

16.11.2017